Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /users/0030/sh204103/www/ezoteryczna.tv/plugins/system/sunfw/includes/menu.php on line 98

REGULAMIN USŁUG: 
1. Poniższy regulamin (zwany dalej "Regulaminem") określa ogólne warunki korzystania z usługi (serwisu) o treści ezoterycznej za pomocą wiadomości SMS (zwanej dalej: "Usługą"). Organizatorami dostawcą Usługi jest GRUPA NUCITY Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością , z siedzibą w Warszawie, ul. Dereniowa 2/9, 02-776 Warszawa , będącą płatnikiem VAT o numerze identyfikacyjnym NIP 9512362627
2. Usługa jest oferowana na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
3. Uczestnictwo w Usłudze jest dobrowolne.
4. Użytkownikiem usługi może być każda pełnoletnia osoba fizyczna uprawniona do użytkowania.
II. Korzystanie z Usługi
1. Użytkownik, który chce skorzystać z Usługi, dzwoni pod numer IVR lub wysyła jednorazową wiadomość SMS, rozpoczynając od ciągu literowego bądź cyfrowego lub literowo-cyfrowego podanego w przekazie reklamowym , w treści opisu danego serwisu (prefix), pod numer podany w tymże opisie, tj.:

 74550 ( 4 zł netto , to jest 4,96 zł brutto ) 
 7257 ( 2 zł netto, to jest 2,46 zł brutto)
 92505 (25,00 zł netto, to jest 31,74zł brutto) lub
2. Usługa polega na możliwości zadania przez Użytkownika, w SMS-ie wskazanym w ust. 1, pytania wróżkom lub ich asystentkom, astrologom, doradcom duchowym, którzy postarają się na nie odpowiedzieć w bezpłatnym SMS-ie zwrotnym.
3. Koszt połączenia telefonicznego na numery obsługujące Serwis jest zgodny z cennikiem danego operatora komórkowego i jest uzależniony od rodzaju numeracji, tj. dla numerów typu:
 708 7xx xxx – cena 4 PLN netto /4.92 PLN brutto za minutę połączenia,
 708 8xx xxx – cena 6,25 PLN netto /7.69 PLN brutto za minutę połączenia,
4. Użytkownik pozostaje anonimowy, a jedynym elementem identyfikującym, umożliwiającym korzystanie z Usługi, jest numer jego telefonu. Użytkownik nie jest zobowiązany do podawania jakichkolwiek swoich danych mogących go zidentyfikować. Podając w trakcie rozmowy jakiekolwiek informacje o w/w charakterze czyni to dobrowolnie i na własną odpowiedzialność.
5. Wysłanie przez Użytkownika jednej wiadomości SMS, o której mowa w ust. 1, ze skutkiem opisanym w ust. 2, wyczerpuje przedmiot usługi. Użytkownik ma jednak prawo do prowadzenia dalszej (nowej) korespondencji, na zasadach analogicznych jak określone powyżej.
6. Usługa realizowana jest na zasadach określonych w ustawie z dnia 16 lipca 2004 roku Prawo telekomunikacyjne.
III. Postanowienia końcowe
1. Usługa jest dostępna w sieciach polskich operatorów telefonii komórkowej (T-mobile, Plus GSM, Orange P4), zarówno w systemie prepaid, jak i postpaid (abonamentowym). Do korzystania z Usługi nie mają zastosowania ulgi dla grup abonentów na opłaty abonamentowe oraz usługi dodatkowe.
2. Organizator dołoży wszelkich starań w celu zapewnienia prawidłowego działania Usługi.
3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za:
 1. treść wiadomości SMS wysyłanych przez Użytkownika w ramach korzystania Usługi,
 2. korzystanie z Usługi przez osoby niepełnoletnie oraz osoby nieuprawnione do użytkowania telefonu komórkowego,
 3. szkody spowodowane nieprawidłowym korzystaniem przez Użytkownika z Usługi,
 4. wiadomości SMS, które zostały nadane przez Użytkownika w sposób nieprawidłowy, a w szczególności uniemożliwiające mu prawidłowe połączenie się z wybranym serwisem,
 5. ewentualny dyskomfort psychiczno-moralny, jaki może zostać potencjalnie wywołany poprzez treści otrzymywane w trakcie korespondencji w ramach serwisu,
 6. korzystanie z Usługi przez Użytkowników niezgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu lub bez zapoznania się z Regulaminem, w tym zwłaszcza wynikające z niewłaściwego zrozumienia przez Użytkownika charakteru Usługi oraz związanych z tym postanowień regulaminowych.

4. Informacje otrzymywane przez Użytkownika w ramach korzystania z Usługi mają charakter nie wiążących porad, zaś ewentualne stosowanie się do nich jest przez Użytkownika dobrowolne i może następować wyłącznie z odpowiednią rezerwą, z uwzględnieniem charakteru serwisu i zasad zdrowego rozsądku.
5. Reklamacje dotyczące Usługi należy zgłaszać pisemnie – na adres wskazany w punkcie I ppkt 1 Regulaminu lub mailowo, na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
6. Złożone przez Uczestników reklamacje będą rozpatrywane przez Komisję niezwłocznie, jednakże nie później niż w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji, a nadawcy reklamacji zostaną powiadomieni o rozpatrzeniu reklamacji – w zależności od sposobu jej złożenia - listem poleconym lub mailowo.
7. Niniejszy Regulamin dostępny jest w siedzibie Organizatora, jak również na stronie www.ezoteryczna.tv
8. Uczestnik Serwisu poprzez fakt przystąpienia do Serwisu wyraża zgodę na przetwarzanie przez Organizatora jego danych osobowych – w zakresie niezbędnym do prowadzenia Serwisu, tj. odbierania, przetwarzania i przesyłania wiadomości SMS oraz ewentualnego rozpatrywania reklamacji.